Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово
разделител разделител
Снимки: Коледно-новогодишни празници:
Празнуване на рождени дни
Празнуване на рождени дни
Празнуване на рождени дни
Празнуване на рождени дни
Празнуване на рождени дни
Празнуване на рождени дни
Празнуване на рождени дни
Празнуване на рождени дни


Снимки: Празнуване на рождени дни:
Празнуване на рождени дни
Празнуване на рождени дни
Празнуване на рождени дни
Празнуване на рождени дни


Снимки: Екскурзия до Кръстова гора:
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря


Снимки: Фестивал "С Копривщица в сърцата 2011":
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря


Снимки: Екскурзия до Карлово и Хисаря:
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря
Екскурзия Карлово-Хисаря


Снимки: Обучение по "Начална компютърна грамотност":
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център


Снимки: Ежедневието на потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово:
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център


Снимки: Фестивал "Нежни чувства":
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център


Снимки: Празник на гр. Брацигово:
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център


Снимки: Група по дърворезба:
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център


Снимки: Група по плетиво и бродерия:
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център


Снимки: Екскурзия на потребителите на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово до Асеновград и Бачково:
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център


Снимки: Отбелязване на християнския празник "Възкресение Христово":
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център


Снимки: Певческа група "Брациговски перли":
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център


Снимки: Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово:
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център
Дневния център


Събитие: Откриване на Дневен център за възрастни хора с увреждания гр. Брацигово:
Откриване на дневния център
Откриване на дневния център
Откриване на дневния център
Откриване на дневния център


Събитие: Встъпителна конференция по проекта:
Встъпителна конференция
Встъпителна конференция
Встъпителна конференция
Встъпителна конференция
Встъпителна конференция
Встъпителна конференция
Встъпителна конференция
Встъпителна конференция

разделител
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Опелативна програма 
	Развите на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд
 
 
Община Брацигово © '2011 Всички права запазени!