Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Покана за полагане на клетва

 

10-11-2023

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАЦИГОВО

 

 

 

П   О   К   А   Н   А  

 

 

 

      Съобщаваме Ви, че на основание чл.23, ал.1,2 и 3, във връзка с чл.30, ал.1, чл.38, ал.4  от ЗМСМА и  чл. 32, ал.1 от Закона за администрацията и Заповед № РД-250 от 06.11.2023 г. на Валентина Кайтазова - Областен управител, се свиква заседание на Общински съвет град Брацигово. Заседанието ще се проведе на 14.11.2023 г. / вторник / от 14.00 часа в Камерна зала на Народно читалище „Васил Петлешков-1874" град Брацигово.

 

При следния проект за дневен ред:

 

 

1.     Избор на Председател на Общински съвет - Брацигово.

 

 

 

 

 

 

С уважение:

 

инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА

Председател на Общински съвет-Брацигово

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик