Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение по на основание чл.18а, ал.10 от АПК

 

17-11-2023

Община Брацигово, на основание чл.18а, ал.10  от Административно-процесуалния кодекс(АПК) уведомява:  

петък, 17 ноември 2023г    

Уведомление до :      МАРИЙКА ВЕРКИНА ВАСИЛЕВА, РОСИЦА АНГЕЛОВА ХРИСТЕВА, АНИ   КОЛЕВА ТОДОРОВА, ТИНКА АТАНАСОВА ХРИСТЕВА,

СТОЯНКА   КИРИЛОВА   СТОЯНОВА, МИМА РУСКОВА ХРИСТЕВА, ИВАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТЕВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, ПЕТКО ХРИСТОВ ХРИСТЕВ, БОЖИДАРА ХРИСТОВА ХРИСТЕВА, ЖИВКА АСЕНОВА НИКОЛОВА, РАНГЕЛ    ТРЕНДАФИЛОВ НИКОЛОВ, СТЕФКА ТРЕНДАФИЛОВА НИКОЛОВА, АСЕН ЯНКОВ   КАМЕНОВ, ЯНКА ЗЛАТКОВА КАМЕНОВА,  ТАНЯ  ЯНКОВА  КАМЕНОВА,

ИСМЕТ ЯШАРОВ КРЪЧМАЛОВ, НИКОЛАЙ ТАНЕВ АНГЕЛОВ, ГЪЛЪБИН АСЕНОВ КАМЕНОВ, ЗДРАВКА  ТАНЕВА  КАМЕНОВА, АСЕН  АСЕНОВ КАМЕНОВ, ЯНКО  АСЕНОВ КАМЕНОВ, ДИЛЯРА   МАРИНОВА    ИЛИЕВА,

АНГЕЛ  ЗДРАВКОВ   КАМЕНОВ.

 

Публикувано на: 17.11.2023г.

Валидно до:         05.12.2023г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Община Брацигово, на основание чл.18а, ал.10 от Административно-процесуалния кодекс(АПК) уведомява МАРИЙКА ВЕРКИНА ВАСИЛЕВА, РОСИЦА АНГЕЛОВА ХРИСТЕВА, АНИ   КОЛЕВА ТОДОРОВА, ТИНКА АТАНАСОВА ХРИСТЕВА,

СТОЯНКА   КИРИЛОВА   СТОЯНОВА, МИМА РУСКОВА ХРИСТЕВА, ИВАН ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, ХРИСТО ПЕТКОВ ХРИСТЕВ, ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ, ПЕТКО ХРИСТОВ ХРИСТЕВ, БОЖИДАРА ХРИСТОВА ХРИСТЕВА, ЖИВКА АСЕНОВА НИКОЛОВА, РАНГЕЛ    ТРЕНДАФИЛОВ НИКОЛОВ, СТЕФКА ТРЕНДАФИЛОВА НИКОЛОВА, АСЕН ЯНКОВ   КАМЕНОВ, ЯНКА ЗЛАТКОВА КАМЕНОВА,  ТАНЯ  ЯНКОВА  КАМЕНОВА, ИСМЕТ ЯШАРОВ КРЪЧМАЛОВ, НИКОЛАЙ ТАНЕВ АНГЕЛОВ, ГЪЛЪБИН АСЕНОВ КАМЕНОВ, ЗДРАВКА  ТАНЕВА  КАМЕНОВА, АСЕН  АСЕНОВ КАМЕНОВ, ЯНКО  АСЕНОВ КАМЕНОВ, ДИЛЯРА   МАРИНОВА    ИЛИЕВА, АНГЕЛ  ЗДРАВКОВ   КАМЕНОВ, че във връзка с чл.99б, ал.1 и ал.3 от Закона за гражданската регистрация(ЗГР)е издадена Заповед №РД-694 от 16.11.2023година на Кмета на Община Брацигово за заличаване на адресната регистрация по постоянен и настоящ адрес посочените лица в град  БРАЦИГОВО  ул. АНГЕЛ АРНАУДОВ  № 8, село БЯГА ул. ДВАДЕСЕТА  № 21, РОЗОВО  ул. ЕДИНАДЕСЕТА  № 1 и село ИСПЕРИХОВО  ул. ТРИДЕСЕТ И СЕДМА  № 15.

На основание чл.92, ал.14 от ЗГР обжалването на настоящата заповед не спира изпълнението й.

Заповедта подлежи на оспорване пред Административен съд -Пазарджик по реда на АПК.

Екземпляр от Заповед №РД-694 от 16.11.2023година. на Кмета на Община Брацигово може да бъде получен от заинтересованите лица в стая №4 на Община Брацигово, на адрес град Брацигово ул."Атанас Кабов"№6а.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик