Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Избори за Парламент - 2021г. - 11.07.2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Подробна видео инструкция за ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА  - ТУК!!!

Разяснителни видеа за гласуване - ТУК!!!

ОНЛАЙН СИМУЛАТОР за машинно гласуване - ТУК!!!


ПРЕДЛАГАНИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗА С ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ 2021.

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци;

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК);

910004  Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК);

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;

 29.06.2021г. СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.


07.06.2021г. Заповед за определяне на местата за поставяне на плакати и други агитационни материали във връзка с избори за народни представители на територията на на гр. Брацигово


27.05.2021г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 11 юли 2021г.


27.05.2021г. Заповед №РД-346/27.05.2021 год. за насрочване на консултации


18.06.2021г. Заповед №РД -321/18.05.2021г.  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА, НА КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ;

18.06.2021г. Заповед №РД - 318/08.02.2021г. за  ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

 

 


Избори за Парламент - 2021г.  - 04.04.2021г.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК. 

РАЗЯСНИТЕЛНА КАМПАНИЯ НА ЦИК

Всички граждани могат да проверят адреса на избирателната секция ТУК!


 

ОБУЧЕНИЕ НА СИК 

НА 31.03.2021 от 17:00ч ще бъде проведено онлайн - обучение от РИК на СИК-овете в община Брацигово, чрез платформа Teams  на този ЛИНК!

Инструкция за използване на Microsoft Teams за включване към видеоконферентна среща като зрители

ОБУЧИТЕЛЕН ПОРТАЛ НА ЦИК ПРЕДЛАГАНИ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ВЪВ ВРЪЗА С ИЗБОРИ ЗА ПАРЛАМЕНТ 2021.

910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес;

910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци;

910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК);

910004  Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК);

910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК);

910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;

910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.;


12.03.2021г. 

ВАЖНИ СРОКОВЕ ЗА ИЗБИРАТЕЛИТЕ

 


 23.03.2021г. СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за народни представители на 4 април 2021г.


22.03.2021г. Заповед за закриване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, на избиратели с трайни увреждания, на територията на община Брацигово


18.03.2021г. Заповед за образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, на избиратели с трайни увреждания, на територията на община Брацигово


04.03.2021г. Заповед за определяне на местата за поставяне на плакати и други агитационни материали във връзка с избори за народни представители на територията на на гр. Брацигово


19.02.2021г. ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.


17.02.2021г. Заповед №РД-112/17.02.2021 год. за насрочване на консултации


09.02.2021г. Заповед №РД - 93/08.02.2021г.  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА, НА КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ;

 09.02.2021г. Заповед №РД - 92/08.02.2021г. за  ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО;

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик