Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

с. БЯГА

Село Бяга е разположено в най-красивите разклонения на Бесапарските ридове. На юг е обградено от гористи склонове, обрасли с дъбова гора.Климатът се характеризира с мека зима и прохладно лято.

Богатата широколистна растителност е особено живописна през есента, когато листата са обагрени в меки тонове.

Разположението му в полите на Родопа планина го оформят като място за прекрасен отдих и туризъм.

То е създадено от бежанци от преди близо 10 века.

Интересно е, че училището е на 141 години, което го прави едно от най-старите в България. Главният поминък на населението е земеделието.Развито е овощарство, зеленчукопроизводство, лозарство.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик