Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Състав

СПИСЪК на общинските съветници

 1. инж. Веселина Любенова Дамова - Председател на Общински съвет
 2. Галина Василева Василева
 3. Иван Георгиев Пенчев
 4. Йордан Райчев Михайлов
 5. Йорданка Георгиева Атанасова
 6. Костадинка Димитрова Найденова
 7. Мария Стоянова Мадарова
 8. д-р Милка Иванова Кънчева
 9. арх. Младен Димитров Китов
 10. Петър Георгиев Маринов
 11. Петър Йорданов Павлов
 12. Светослав Стоянов Рашайков
 13. Стоян Димитров Вълков

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик