Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СПИСЪК на комисиите

  

1.Постоянна комисия по Икономика, финанси, образование, култура и здравеопазване:

- Галина Василева Василева - Председател на комисията

- Светослав Стоянов Рашайков

- Стоян Димитров Вълков

- д-р Милка Иванова Кънчева

- Йордан Райчев Михайлов

 

2.Постоянна комисия по Териториално развитие, комуникации и околна среда:

- Йорданка Георгиева Атанасова - Председател на комисията

- арх. Младен Димитров Китов

- Петър Йорданов Павлов

- Петър Георгиев Маринов

- Иван Георгиев Пенчев

 

3.Постоянна комисия по Законност и обществен ред:

- Стоян Димитров Вълков - Председател на комисията

- Мария Стоянова Мадарова

- Костадинка Димитрова Найденова

- Йордан Райчев Михайлов

- Петър Георгиев Маринов

 

4. Постоянна комисия по Оперативен контрол на дейността на „Инфрастрой" ЕООД град Брацигово:

- арх.Младен Димитров Китов - Председател на комисията

- Светослав Стоянов Рашайков

- Петър Георгиев Маринов

- Иван Георгиев Пенчев

 

5. Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество:

- Йордан Райчев Михайлов - Председател на комисията

- Мария Стоянова Мадарова

- Петър Йорданов Павлов

- д-р Милка Иванова Кънчева

- Костадинка Димитрова Найденова

 

 

 

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик