Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ БРАЦИГОВО

В експозицията се дават сведения за възникването на селището, за неговия поминък, както и за духовното израстване на жителите му. Централно място заемат подготовката, избухването и ходът на Априлското въстание в Брациговски въстанически пункт. Между оригиналите, останали от величавите борби на априлци – пушки, ятагани, пищови и др., особено вълнуват черешовото топче, единственото оригинално в България и знамето на въстаниците, ушито от учителката Ана Гиздова.

Следват експонати, свързани с революционните борби и участието на населението в тях. Експозицията завършва с материали за успехите в развитието на Брацигово и общината днес. Историческия музей се намира в старинната част на Брацигово и се явява център на оформилия се музеен комплекс, който включва още: родната къща на Васил Петлешков, експозицията на Брациговската архитектурна школа през Възраждането и Етнографската експозиция.

През 1976 г. отваря врати експозицията в родната къща на Васил Петлешков. Тя разкрива живота и дейността на организатора и ръководителя на Априлското въстание в Брациговския въстанически пункт.

Експозицията „Брациговска архитектурно-строителна школа през Възраждането” е открита през 1981 г. в прекрасния комплекс „Попови къщи” и е посветена на прочутите брациговски дюлгери. В „Къневи къщи” – друг забележителен архитектурен паметник на културата е разположена Етнографската експозиция. Тя е открита през 1986 г. и разкрива поминъка, бита и обичаите на населението на Брацигово и района.

От 2009 г. към Градски исторически музей функционира постоянна експозиция на художествената галерия съдържаща произведения на известни български творци. А от 2010 г. към Архитектурен комплекс "Попови къщи" функционира и постоянната скулптурна експозиция на открито на световно известния проф. Крум Дамянов. Посетителите на града ни могат да видят много неща и те трябва да бъдат показани на бъдещите поколения.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик