Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • Община Брацигово обявява свободно работно място за длъжност „Медицинска сестра“

  01-03-2022

  О Б Я В Л Е Н И Е

   

  Община Брацигово обявява свободно работно място за длъжност „Медицинска сестра"

   

  Място на работа: Здравни кабинети в ОУ „Христо Ботев" с.Бяга и ОУ „Христо Ботев" с. Исперихово

  Работно време: Пълно работно време - 8 часа

   

  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  Образование - висше, бакалавър

  Квалификация  - „Медицинска сестра"

  Професионален опит - не се изисква

   

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  Заявление за участие в подбор.

  Автобиография.

  Копие от диплома за завършено образование.

  Копия на документ за квалификация.

   

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

  Документите за участие ще се приемат всеки работен ден

  на адрес Община Брацигово ул. „Атанас Кабов" № 6А

  до 17,00 часа на 25.03.2022 г.

 • ОБЩИНА БРАЦИГОВО ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ „РЕХАБИЛИТАТОР“

  02-12-2021

  О Б Я В Л Е Н И Е

  Община Брацигово обявява свободно работно място за длъжност „Рехабилитатор"

  Място на работа: „Дневен център за пълнолетни лица с увреждания" гр.Брацигово

  Работно време: Непълно - 4 часа

   

  ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

  Образование - минимум средно образование

  Квалификация  - „Рехабилитатор"

  Професионален опит - не се изисква

   

  НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

  Заявление за участие в подбор.

  Автобиография.

  Копие от диплома за завършено образование.

  Копия на документ за квалификация.

   

  МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ:

  Документите за участие ще се приемат всеки работен ден

  на адрес Община Брацигово ул. „Атанас Кабов" № 6А

  до 17,00 часа на 22.12.2021 г.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик