Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурси

 • ОБЩИНА БРАЦИГОВО ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „СТРАТИГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ“

  06-02-2023

  О Б Я В Л Е Н И Е

  ОБЩИНА БРАЦИГОВО ОБЯВЯВА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО ЗА ДЛЪЖНОСТ ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ „СТРАТИГИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ И ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ"

  Основни задължения:

  -          Подготовка на проектни предложения

  -          Работа с ИСУН

  -          Изготвяне на планове и отчети

   

  Подбора ще се извърши в два етапа.

  Етап I   ПОДБОР ПО ДОКУМЕНТИ

  Етап II   ИНТЕРВЮ С ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

  Изисквания към кандидатите:

   

  1.Образование - Висше, образователно-квалификационна степен „Бакалавър" или „Магистър"

  Предпочитани специалности - Строително-инженерни; „Икономика"; „Стопански дейности";  „Финанси" ; „Право"; „Управление на проекти"

  2. Работа с MS Oficce

  3. Владеене на чужд език

  4. Професионален опит - 3 година

   

  Необходими документи:

   

  1. Заявление за участие в подбор (в свободен текст)
  2. Автобиография ( Европейски формат)
  3. Диплома за завършено образование (заверено копие)
  4. Документи, удостоверяващи продължителността на трудов стаж и професионалния опит -трудова, служебна или осигурителна книжка и др. (заверено копие)
  5. Документи, доказващи допълнителни компетентности, които по преценка на кандидата имат отношение към характера на работата (заверено копие)

   

  Място и срок за подаване на документите:

  Документите за участие се представят в срок до 17,00 часа на 24.02.2023 г.

  на адрес Община Брацигово ул. „Атанас Кабов" № 6А

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик