Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Обществено обсъждане - Проектобюджет 2010

 

05-02-2010
Кметът на община Брацигово, кани жителите на общината на публично обществено обсъждане относно Проектобюджет за 2010 година и Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост 2010. Обсъждането ще се проведе на 12.02.2010 г. от 10:30 часа в заседателната зала на Младежки дом гр. Брацигово. Кмет на Община Брацигово – Васил Гюлеметов

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик