Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Забрана за палене на гуми

 

12-02-2010
Кметът Васил Гюлеметов издаде заповед на основание чл.44/2/ от ЗМСМА и чл.15 (2) от Наредбата за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата на територията на Община Брацигово, във връзка с настъпващия православен празник "Сирни Заговезни". "Забранявам паленето на огън в дворовете, улиците, булевардите, площадите, парковете, градините и на др. обществени места на територията на община Брацигово “ “ Забранявам изгарянето на отпадъци, автомобилни гуми и други силно димящи предмети на всички обществени места на територията на община Брацигово.“ За нарушения виновните лица да бъдат санкционирани съгласно Наредбата за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата на територията на Община Брацигово и ЗАНН. Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички заинтересовани страни, които да осъществяват изпълнението й и обяви в местните медии за сведение на гражданите.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик