Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Конкурс за длъжността Директор на ЦДГ

 

23-02-2010
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.90 и чл.91 от Кодекса на труда и във връзка с чл. 37, ал.б от Закона за народната просвета, Община Брацигово обявява конкурс за длъжността Директор на ЦДГ "Вела Пеева" с. Бяга. Пълното обявление на конкурса можете да намерите тук.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик