Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Община Брацигово е в процес на изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.

 

24-01-2023

 УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Община Брацигово  е в процес на изготвяне на анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво.

 

Съгласно чл. 39, ал. 1, т. 3 от Наредбата за планиране на социални услуги, приета с Постановление на Министерски съвет № 133 от 06 април 2021 г., анализът задължително трябва да включва брой на желаещите да ползват социални и интегрирани здравно-социални услуги на територията на общината (общ и по видове услуги и групи потребители).

 

В тази връзка е изготвена анкетна карта за попълване от страна на заинтересовани граждани желаещи да участват в проучването за целите на анализа, която е налична в деловодството на Общинска администрация - Брацигово.

 

Умоляваме Ви анкетата да бъде попълнена коректно и представена в деловодството на общината в срок до 31.01.2023г.

 

Анкетата може да бъде попълнена онлайн ТУК!


 

Изтегли:

АНКЕТНА КАРТА

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик