Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ЗАПОВЕД № РД-616/16.10.2023г., образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, на територията на община Брацигово

 

16-10-2023

З А П О В Е Д

№ РД-616/16.10.2023 год.

гр.Брацигово

 

На основание чл.44 ал.2 от ЗМСМА, и чл.90 ал.1 от ИЗБИРАТЕЛНИЯ КОДЕКС

 

ОБРАЗУВАМ:

1. Избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, на територията на община Брацигово, обл.Пазарджик за провеждане на избори за общински съветници и кметове, на 29 октомври 2023 година.
2.Утвърждавам номер на подвижна секционна избирателна комисия - 130600017.
3. Определям адрес гр.Брацигово, бул."Трети март" №16 СУ„Народни будители" и обхват на подвижна секционна избирателна комисия град Брацигово, село Розово, село Бяга, село Исперихово, село Жребичко.

Заповедта да се обяви на населението чрез поставяне на информационно табло в сградата на община Брацигово и обявяване на сайта на община Брацигово.
Заповед да се изпрати на ОИК Брацигово.
Контрол по изпълнение на Заповедта възлагам на Йордан Павлов - Секретар на Община Брацигово.

 

Инж. МАРИЯ БАТАКЛИЕВА
ВР.ИД Кмет на община Брацигово
Съгласно Заповед №560/21.09.2023г.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик