Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ОБЯВА от Военно окръжие II-ра степен – Пазарджик

 

06-12-2023

Със заповед № ОХ-994/13.11.2023г. на министъра на отбраната на Република България са обявени длъжности, определени за приемане на военна служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна и срочна служба, без провеждане на конкурс както следва:

-         за Сухопътни войски - 1592 (хиляда петстотин деветдесет и две) длъжности;

-         за Централно военно окръжие - 113 (сто и тринадесет) длъжности;

-         за Военноморски  сили - 114 (сто и четиринадесет) длъжности.

Информация по обявата и всички свързани с обявата въпроси може да получите в стая № 31 на ет. 3 във Военно окръжие II степен - Пазарджик и/или на телефони: 0885 108 129, 034 445 463, както и в офиса за военен отчет в община Пещера (тел. 0350/6-22-12, 0878876808) и община Брацигово (тел. 03552/20-65, 0878876808).

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ - 31.10.2024 година.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик