Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Търгове

 

14-06-2010
Община Брацигово обявява следните търгове: 1. Повторен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот, представляващ УПИ ІІ –Паркинг, в кв.11а по плана на град Брацигово - срещу чешмата за минерална вода; 2. повторен публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж на гараж със застроена площ 28.00 кв.м. в урегулиран поземлен имот ІV –Гараж ,в кв.31 по плана на село Розово. Повече информация можете да намерите в секция Администрация - Търгове.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик