Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Съобщение ТСУ

 

27-07-2010
До Анка Атанасова Сапунджиева СЪОБЩЕНИЕ Съобщаваме Ви, че е изработен проект за ПУП- ПРЗ –корекция /план за регулация застрояване/ за преотреждане на ПИ 084031 м.Просовето по КВС на гр.Брацигово по искане на Цвета Ф.Пухова- Боуджани. Проектът се намира в отдел „ТСУ и А” при Община Брацигово на ул.“Ат. Кабов”№ 6, ет. 2, стая № 5 /тел.03552-2065, в.106/ и може да се разгледа от заинтересованите лица. Изисквания и възражение по проекта се правят пред отдел ТСУ и А при Община Брацигово в 30-дневен срок от датата на съобщаването. Съобщението публикувано в Интернет чрез сайта на община Брацигово на 27.07.2010 г. Съобщението се изготвя по чл.61 от АПК.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик