Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Откриване на две нови социални услуги в общината

 

26-03-2011


С тържествено прерязване на лентата, кметът на община Брацигово Васил Гюлеметов и Зам.- областният управител Дафинка Семерджиева откриха днес /25.03.2011/ две нови социални услуги в общината.

Проектът „Дневен център за възрастни хора с увреждания” се реализира в бившата градска поликлиника в Брацигово.Там ще бъдат предоставяни услуги, които създават условия за цялостно обслужване на възрастните хора през деня, свързани с предоставянето на храна, рехабилитация и организация на свободното време.Крайните потребители на социалната услуга са 30 възрастни хора с увреждания, нуждаещи се от допълнително обгрижване и социално включване. Г-жа Семерджиева поздрави ръководството на общината за амбицията да развива и предоставя социални услуги за различни целеви групи и да създава нови работни места.Тя изрази подкрепата на областната администрация за бъдещи проекти и съвместни дейности.Срокът за реализацията на този проект е 14 месеца, а общият бюджет е 218 807 лева. Кметът на общината благодари на всички, които са съпричастни към усилията на общинска администрация да създават по-добри и модерни условия за живот на хората от общината. Той подчерта и подкрепата на местни фирми, които са спонсорирали част от строително-ремонтните дейности и оборудването на новия център. Втората социална услуга бе официално открита в Дома за деца лишени от родителска грижа „Васил Петлешков”. Това е Център за настаняване от семеен тип за деца от 3 до 12 години. Центърът е с капацитет 15 деца, които ще се отглеждат в среда, близка до семейната. Дейностите, които ще се развиват са съобразени с приоритетите на Националната стратегия за закрила на детето и са в отговор на местните потребности, визирани в Програмата за закрила на детето в община Брацигово. На официалното откриване присъстваха и директорът на Регионална дирекция „Социално подпомагане” Димитрия Гърдева, зам.- областният управител Ваня Минкова, партньори и спонсори от страната и чужбина, които помагат на социалните заведения през годините.

Проектът Дневен център за възрастни хора с увреждани гр. Брацигово се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик