Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Списък на одобрените бенефициенти на Дневен център за възрастни хора с увреждания-гр.Брацигово

 

29-03-2011

Списък на одобрените бенефициенти на Дневен център за възрастни хора с увреждания-гр.Брацигово
1. Желязко Иванов Генчев 2. Златка Ангелова Крушарова 3. Димитрина Александрова Рашайкова 4. Анета Илиева Харизанова 5. Георги Александров Арнаудов 6. Васил Желязков Манчев 7. Дена Иванова Мишева 8. Симеон Георгиев Глухчев 9. Георги Иванов Попов 10.Иванка Атанасова Панайотова 11.Петър Борисов Карналов 12.Стоянка Ангелова Христоскова 13.Дора Йорданова Кънева 14.Борис Любенов Гюров 15.Анка Пеева Стефанова 16.Петка Рангелова Грозданова 17.Мария Атанасова Бубарова 18.Методи Костадинов Христосков 19.Иванка Костадинова Дишлянова 20.Никола Пеев Делипавлов 21.Славка Славова Аджеларова 22.Димо Йорданов Манов 23.Дамян Николов Тошков 24.Георги Тодоров Петраков 25.Мария Стоянова Димитрова 26.Райна Василева Камулджиева 27.София Александрова Аджеларова 28.Величка Димитрова Попова 29.Борис Петков Тодовичин 30.Младенка Николова Тилева

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Назад »

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик