Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

МЕСТНИ ИЗБОРИ 2019

 МЕСТНИ ИЗБОРИ 2023

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

 

ИНФОРМАЦИЯ И РЕШЕНИЯ НА ОИК БРАЦИГОВО ДА НАМЕРИТЕ ТУК!

 

 

Електронни услуги в улеснение на гражданите!

 

Вписване в избирателния списък

Идентификатор на услуга : 3305

 

Вписване в избирателния списък по настоящ адрес

Идентификатор на услуга : 3303

 

Вписване в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия

Идентификатор на услуга : 3304

 

Изключване от Списъка на заличените лица

Идентификатор на услуга : 3307

 

Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък

Идентификатор на услуга : 3306

 

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  • През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/.
  • Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/.

 

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден - 28.04.2023 г.

За общинските администрации, след идентификация с електронен подпис, сайтът https://www.grao.bg/elections/ предоставя възможност да обработят информацията за подадените до тях заявления за гласуване по настоящ адрес.

 

Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

 


 ВАЖНО!

При необходимост от помощ при придвижване до помещенията за гласуване в изборния ден, на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването за град Брацигово и кметствата, обявяваме телефони:

          Телефон 03552 20-65 вътр.111  и  GSM  0893460420, 0893387650 или

          Във фронт-офиса на Общинска администрация - град Брацигово, ул."Атанас Кабов"№6а. 

 

16.10.2023г. ЗАПОВЕД № РД-616/16.10.2023г., образуване на избирателна секция за гласуване с подвижна избирателна кутия, на територията на община Брацигово


12.10.2023г. ВАЖНО на вниманието на избирателите!!!


 

21.09.2023г. Кметства в община Брацигово, област Пазарджик в които ще се провеждат избори за кметове на кметства


13.09.2023г ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 


11.09.2023г. ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО - НАДЕЖДА КАЗАКОВА ДО ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ДРУГИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ, ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ


31.08.2023г. ЗАПОВЕД ПО ЧЛ.99б т.3

 


 

 

24.08.2023г. ЗАПОВЕД СПИСЪЦИ

 


24.08.2023г ЗАПОВЕД ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ


 

16.08.2023г. Покана за провеждане на консултации за състава на ОИК

                           


Указ № 146 на Президента на Република България за насрочване на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 04.08.2023 г.)

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик