Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ И НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 2021

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЦЕНТРАЛНАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ МОЖЕТЕ ДА НАМЕРИТЕ ТУК.

Подробна видео инструкция за ГЛАСУВАНЕ С МАШИНА  - ТУК!!!

Разяснителни видеа за гласуване - ТУК!!!

ОНЛАЙН СИМУЛАТОР за машинно гласуване - ТУК!!!


 ИНФОРМАЦИЯ

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.

  • Чрез стационарен или мобилен телефон

Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 


17.11.2021г. СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 21 ноември 2021 г.

 03.11.2021г Информация и линкове за обучението на СИК може да видите ТУК!


Заявяване на ел. услуги във връзка с предстоящите избори

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборитена 14 ноември 2021 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 307, чл. 314, 243 и чл. 251 ИК)

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 14 ноември 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК)

910005 Подаване на заявление за изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 39, ал. 2 - 6 ИК)

910006 Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 34, ал. 1, 2, 3 и 4 и чл. 114, ал. 3 ИК

910008 Подаване на Заявление-декларация за изключване от Списъка на заличените лица от избирател, заявил, че ще гласува извън страната и заличен от избирателния списък по постоянния му адрес на това основание преди предаването на избирателния списък на СИК в изборите за президент и вицепрезидент на Р България и за народни представители на 14 ноември 2021 г. (чл. 315, ал. 2, чл. 252, ал. 2 във връзка с чл. 39, ал. 2 ИК)

 


 02.11.2021г. СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021г.
 

01.09.2021г. Предварителни списъци

29.09.2021Г. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В ОБЩИНА БРАЦИГОВО
 

 23.09.2021г. Заповед №РД -621/23.09.2021г.  ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТАТА, НА КОИТО ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ;

23.09.2021г. Заповед №РД - 620/23.09.2021г. за  ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СЕКЦИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БРАЦИГОВО

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик