Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

СРЕДНОВЕКОВИЕ

През 578 г. славяните окончателно се настаняват на Балканския полуостров. Край Брацигово има местност "Драгуница", за която се предполага, че носи името на славянското племе "Драговичи".

Основа на техните стопанства са били задругите (стопански обединения на родове със старейшина начело).

Предполага се, че от времето на задругите са останали такива големи родове в Брацигово като Търпоманови, Ликоманови, Юрукови, Петлешкови и особено Гюлеметови.

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик