Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

Състав

СПИСЪК на общинските съветници

 

1.      инж.Веселина Любенова Дамова- Председател на Общински съвет

2.      Атанас Николов Донов

3.      Георги Николаев Апостолов

4.      Димитър Стоянов Смиленов

5.      Иванка Георгиева Керенчева

6.      Йордан Атанасов Казаков

7.      Йордан Райчев Михайлов

8.      Йордан Стойчев Стойчев

9.      Мария Стоянова Мадарова

10.  Петко Валентинов Петков

11.  Петър Георгиев Маринов

12.  Светослав Стоянов Рашайков

Стоян Димитров Вълков

 

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик