Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪНРЕДНИ ЗАСЕДАНИЯ

 НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ КЪМ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАЦИГОВО НА ОСНОВАНИЕ

ЧЛ.42, АЛ.2 И ЧЛ.49, АЛ.1 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА

 И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД БРАЦИГОВО,

НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

Постоянна комисия по:

Дата и час и място на заседанието:

Икономика, финанси, образование и култура Териториално развитие, комуникации и околна среда

Законност и обществен ред

05.03.2024 год. /вторник/ от 09:30 часа в заседателната зала на Общински съвет

 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ

ОТ ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ:

 

№по ред

Входящ номер

Относно:

 

№1

 008-00-12

01.03.2024 г.

Изменение и допълнение на решение № 55 по протокол № 6 от 26.02.2024 г. на Общински съвет - Брацигово.

 

 

 

 

 

Извънредното заседание на Общинския съвет ще се

проведе на 05.03.2024 год.  /вторник/ от 10.00 часа

 

 

            инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

               Председател на Общински съвет - Брацигово


 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик