Община Брацигово logo
Община Брацигово

 

График за месеца

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

Към настоящия момент предложенията, подготвени за внасяне в Общински съвет-Брацигово са относително малко на брой. Също така те имат предимно характер на информация и доклади, като към момента липсват предложения, които да имат характер на нещо неотложно за разглеждане и приемане от Общински съвет- Брацигово.

С оглед на горепосоченото, Ви уведомявам, че заседание на Общински съвет град Брацигово през месец май 2023 г. няма да бъде проведено.

Съгласно Плана за работа на Общински съвет град Брацигово, следващото редовно заседание е планирано за 30.06.2023 г., освен ако важни обстоятелства не наложат промяна на тази дата.

 

 

 

 

 

 

 

 инж.ВЕСЕЛИНА ДАМОВА,

Председател на Общински съвет - Брацигово

 

    Адрес на Община Брацигово: ПК 4579, гр. Брацигово, ул. "Атанас Кабов" №6а, област Пазарджик